El molí a mans dels Alsina

Sabem que el molí pertanyia al mercader Francesc Casamitjana, ciutadà de Barcelona, el qual, l’any 1532, va vendre les seves propietats a Cebrià Alsina, sastre de Monistrol de Montserrat. Aquest ho revengué al seu germà Antoni Alsina mentre ell es construïa un casal amb tina i botes, a una partida de terra situada a tocar de la riera de Marganell.

"molí fariner ab la mola molent, rodet y altres aparatos y ab dos casals en dit molí construhits y edificats y ab sa raclosa o paxera"

 

MEMÒRIA D'UNA CASA, D'UN OFICI I D'UN COGNOM AMB 500 ANYS D'HISTÒRIA

Des d'aquest moment, el molí ha anat passant de generació en generació fins a arribar a la Maria Rosa Viladoms Alsina, l'última descendent de la família Alsina, que juntament amb el seu marit Francesc Mateo van mantenir en funcionament el molí fins a finals del segle XX.

La Maria Rosa Alsina i el seu marit Francesc Mateo van prosseguir amb la tasca de moliners fins a aproximadament l'any 1982, que el van tancar. Malgrat això, conserven en molt bones condicions, ja que preserven amb tota curra el seu patrimoni del Molí de l'Alsina.